Hoppa till huvudinnehåll

Wellness

Gym1 Wellness

 

Hälsa och träning går hand i hand! Därför erbjuder Gym1 nu även tjänster för ditt allmänna välmående: Gym1 Wellness. Sköt om din kropp av skadeförebyggande och hälsofrämjande skäl med hjälp av fysioterapi och massage. Boka tid eller ta en närmare titt på prislistan.

 

Fysioterapi

Fysioterapeuten undersöker dig för att bedöma problem som uppstått i rörelse- och stödjeorganen (muskler, leder, skelett och nerver). På basen av den fysioterapeutiska undersökningen kan terapin sedan bestå av alternativa behandlingar (mjukdelsbahdnlingar, fascia, akupunktur, laser) eller fysioterapeutisk rådgivning och -träning för att bota, förebygga eller lindra problemen

Utöver undersökningar och behandlingar förespråkar fysioterapeuten självständig träning i hälsofrämjande syfte och utformar individuella träningsprogram som möter dina behov. Målsättningen med den fysioterapeutiska träningen är att du ska lära känna din kropp inifrån ut och därmed lära dig ”använda den” så optimalt som möjligt för att långsiktigt kunna förebygga eventuella skador eller sjukdomar till följd av exempelvis ensidiga arbetsställningar.

Till fysioterapeuten kan du komma av eget initiativ eller med remiss av läkare.

 

Massage

Massage är en effektiv behandlingsmetod mot muskelspänningar, rörelseinskränkningar och muskelvärk. Behandlingar ges dels mot specifika skador och problem i rörelseapparaten men även av förebyggande syfte mot spänningstillstånd. Massage är dessutom en metod för avslappning och mot ett stressat sinne.

 

Gym1 Wellness

 

"Som såväl fysioterapeut och personlig tränare ser jag till kundens individuella behov. Närmast hjärtat håller jag det förebyggande arbetet i hälsofrämjande syfte där kost och träning bör vara i balans med det övriga livet. För mig är en öppen dialog med kunden ytterst viktig, för det är genom samarbete vi uppnår de hållbaraste resultaten och sundaste livsstilsförändringarna.

Som personlig tränare använder jag mina fysioterapeutiska kunskaper med fokus på bålkontroll och funktionell träning för att kunden ska lära känna sin kropp och kunna använda den optimalt."

– Janet Lindroos